INFORMATION

Disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. in september bv (hierna genoemd in september) is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Informatie verzonden aan in september via e-mail of de formulieren op websites van in september, is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

E-mails en alle bijlagen afkomstig van in september zijn vertrouwelijk en/of onderworpen aan copyright of andere wetsbepalingen en zijn enkel bestemd voor de adressant zoals in het bericht vermeld. Als een e-mail per vergissing wordt ontvangen, is elke publicatie, gehele of gedeeltelijke reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden. in september aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van gegevens welke veroorzaakt kunnen zijn door virussen.