INFORMATION

Our cookie policy.

Datum: 19/02/2020

1. Algemeen

In dit Cookiebeleid wordt verstaan onder:

  1. a) in september : in september. , besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Ter Meire 8, 9800 Petegem aan de Leie, ondernemingsnummer 0735.464.787, RPR Gent, afdeling Gent;
  2. b) Website: de website van in september, www.inseptember.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door in september.

2. Toepasselijkheid

Dit Cookiebeleid is van toepassing op de Website.

3. Wat zijn cookies?

Bij een bezoek aan een website kunnen er zogenaamde cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine stukjes informatie, in de vorm van bestanden, die op jouw toestel (computer, smartphone, tablet, etc.) worden opgeslagen. Bij een bezoek aan een website zullen zij ervoor zorgen dat die website naar behoren kan werken, dat jouw instellingen worden bijgehouden of dat diensten van derden via die website aangeboden kunnen worden. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan betrekking hebben op jouw toestel, jouw surfgedrag, jouw voorkeuren en kan gebruikt worden om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op jouw wensen en voorkeuren is afgestemd.

Vooraleer cookies via een website op jouw toestel worden geplaatst of worden geraadpleegd, moet je de mogelijkheid worden geboden om het gebruik ervan te weigeren. Indien je beslist om bepaalde categorieën van cookies te weigeren, moet je beseffen dat dan niet gegarandeerd kan worden dat die website of bepaalde diensten en functies ervan correct zullen blijven werken.

4. Lijst van gebruikte cookies

4.1 Sessie- en Permanente cookies

Cookies hebben vaak een vervaltermijn, na dewelke zij automatisch van het toestel verwijderd worden. Deze vervaltermijn zal verschillen per cookie.

Sessie cookies zijn cookies die op het toestel geplaatst worden op het ogenblik dat je de website bezoekt. De levensduur van deze cookies is echter beperkt tot duur van de sessie. Dit betekent dat deze cookies automatisch worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten.

Permanente cookies blijven op jouw toestel staan voor een lange periode of tot je ze handmatig verwijdert. Met behulp van permanente cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een permanente cookie onthouden. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

4.2 Essentiële cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de Website te laten werken en communicatie over het internet uit te voeren. Zonder deze cookies zal de Website voor jou niet vlot werken of zullen we bepaalde diensten of functies die je aanvraagt niet kunnen aanbieden. Het is dan ook niet mogelijk om het gebruik van deze cookies door onze Website te weigeren.

Indien je jouw browser instelt zodat deze cookies alsnog worden verwijderd of geblokkeerd zal de Website, of delen hiervan, wellicht niet correct meer werken.

4.3 Tabel van gebruikte cookies

Essentiele cookies

Provider

Naam cookie

Opslagperiode

inseptember.be

CookieConsent

1 jaar

inseptember.be

uncodeAI.css

Sessie

inseptember.be

uncodeAI.images

Sessie

inseptember.be

uncodeAI.screen

Sessie

5. Cookies uitschakelen

Je hebt de mogelijkheid om via je browserinstellingen jouw browser zodanig in te stellen dat je een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of wanneer cookies worden geweigerd. Tevens kan je via deze browserinstellingen cookies verwijderen of weigeren. De wijze waarop de browserinstellingen gewijzigd worden zal verschillen per browser.

Meer informatie over hoe je de browserinstelling kan wijzigen is te vinden in het “Help” menu van jouw webbrowser en op www.aboutcookies.org.

Indien je optimaal gebruik wil maken van de Website, zal het aangewezen zijn dat je de cookies aanvaardt. Indien je cookies weigert of verwijdert, dan kan dit ervoor zorgen dat jouw bezoek aan de Website niet probleemloos verloopt. Meer bepaald doordat jouw voorkeuren niet bijgehouden worden en/of dat bepaalde delen van de Website niet (naar behoren) zullen werken.

6. Privacybeleid

Bij het gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Bijkomende informatie op welke wijze in september jouw persoonsgegevens, die via de Website verkregen werden, verwerkt, kan je terugvinden in het Privacybeleid.

7. Update Cookiebeleid

in september is gerechtigd om dit Cookiebeleid te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wanneer er veranderingen worden aangebracht, wordt de hierboven vermelde datum aangepast aan de herziening. De aangepaste versie geldt vanaf de datum van herziening. Wij adviseren jou dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van enige wijzigingen.

7. Contactgegevens

Mocht je vragen, opmerkingen of bezorgdheden hebben bij dit Cookiebeleid, dan kan je contact opnemen met in september op het adres Ter Meire 8, B-9800 Petegem aan de Leie of via het e-mailadres: hello@inseptember.be